Waarom OnzeZon?

Duurzaam

Samen zorgen we ervoor dat we een grote positieve impact hebben op het milieu. Met echt duurzame stroom die bij u in de buurt wordt opgewekt. 

Op veel gebieden loopt Nederland voor op andere Europese landen, maar helaas niet als het gaat om het opwekken van duurzame energie. De regering heeft a;s doel gesteld dat 14% van het totale energieverbruik in 2020 duurzaam is opgewekt. Dit is moeilijk haalbaar. Geschat wordt dat we net de helft halen, dus 7%. Er moet dus nog veel gebeuren. Het goede nieuws is dat iedereen een steentje kan bijdragen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan lokale duurzame projecten. OnzeZon faciliteert hierin door lokaal en in coöperatief verband zonne-energie op te wekken. Op deze manier werken we samen aan een schoner en beter milieu voor nu en in de toekomst. Door te investeren via OnzeZon wordt u lid van een lokale coöperatie waarmee u samen met uw buurtbewoners eigenaar bent van een duurzame energie-installatie. 

Iedereen kan bijdragen, want ook door deelname met slechts 1 energie-eenheid werkt u al mee aan een vermindering van de CO2 met 140kg per jaar.

Dus: door zelf groene stroom op te wekken draagt u bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Op deze manier werken we samen aan een schoner en beter milieu voor nu en in de toekomst.


Eenvoudig

Waarom nog panelen op uw eigen dak installeren als deelnemen aan OnzeZon in vijf minuten geregeld kan zijn? Stroom die u opwekt met OnzeZon wordt eenvoudig verrekend met uw energierekening. 

Wilt u profiteren van de voordelen van zonne-energie, maar heeft u niet de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen? Of ziet u op tegen alles wat erbij komt kijken? Wanneer dit het geval is, is deelname aan een energiecoöperatie van OnzeZon iets voor u. Door uw lidmaatschap deelt u niet alleen de kosten, maar u heeft ook geen omkijken naar de installatie en het onderhoud. Geen aannemer over de vloer en geen financiële en administratieve rompslomp. 

Ook is eenvoudig inzage te krijgen in de energie die u opwekt. Via de OnzeZon app ziet u realtime de stroomopbrengst van de panelen binnen de coöperatie.

OnzeZon wordt ondersteund door de coöperatie Zon op Nederland. Zon op Nederland helpt mee om te zorgen dat uw deelname aan de energiecoöperatie goed geregeld is en dat de teruggave van uw energiebelasting soepel en automatisch verloopt. Mocht u onverhoopt eerder verhuizen, dan staat het u vrij uw aandeel in de coöperatie te verkopen. Dit kunt u zelf doen of kiezen voor verkoop via de coöperatie.

Kortom: deelnemen aan OnzeZon is de eenvoudigste manier om duurzame energie op te wekken!


Voordelig

Bij OnzeZon kunt u al deelnemen vanaf  één energie-eenheid. Door alle kosten te verdelen over een groot aantal deelnemers, maken we het voor iedereen betaalbaar en vaak voordeliger ten opzichte van een installatie op het eigen dak. Denk alleen al aan het feit dat het belastingvoordeel voor coöperaties 15 jaar lang gegarandeerd is.  Voor “eigen installaties” is dit momenteel slechts tot 2020.

Gezamenlijk investeren in een grootschalig systeem heeft ook andere voordelen ten opzichte van zonnepanelen op uw eigen dak. OnzeZon zorgt voor zorgvuldig onderhoud en de schoonmaak van de panelen. Daarnaast zijn de verzekeringen en de beveiliging goed geregeld. Dat is niet alleen praktisch, maar ook voordeliger. Uiteraard wordt gezorgd voor een goede opbrengst voor de opgewekte stroom, waardoor er een goed rendement ontstaat, waarmee u investering snel terugverdiend. 

Afhankelijk van het project waaraan u deelneemt, kunnen de kosten en opbrengsten verschillen. Dit komt doordat iedere locatie zijn specifieke kenmerken heeft en omdat er in ieder project gekeken wordt welke techniek het beste kan worden toegepast. Hiermee wordt nauwkeurig berekend hoe hoog de investering is, de opgewekte energie potentieel opbrengt en wat dus de terugverdientijd van de installatie is.


Betrouwbaar

Zolang de zon blijft schijnen weet u zeker dat uw paneel blijft produceren. OnzeZon zorgt ervoor dat uw installatie betrouwbaar produceert en dat uw coöperatie zorgvuldig wordt bestuurd. 

Wanneer u besluit deel te nemen aan een project van OnzeZon, kiest u voor een professionele oplossing voor collectieve energieopwekking. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar biedt ook garanties en neemt zorg uit handen. 

Het deelnemen aan de energiecoöperatie OnzeZon geeft u als deelnemer een aantal belangrijke waarborgen die het rendement op uw investering veiligstellen. Deze heeft u meestal niet, wanneer u individueel zonnepanelen laat installeren.

OnzeZon kiest altijd voor zonnepanelen van de hoogste kwaliteit, waarbij de levensduur voor 25 jaar is gegarandeerd. Met de gecertificeerde installateur wordt daarnaast een onderhoudscontract afgesloten voor het incidentele en preventieve onderhoud. Hierdoor verkeren de panelen altijd in perfecte staat en werken deze dus optimaal. Het is voor de installateur mogelijk om op afstand te zien of de installatie naar behoren functioneert. U heeft hier dus geen omkijken naar.

Zonnepanelen zijn kostbaar. Daarom is beveiliging tegen diefstal of schade noodzakelijk. Hiervoor worden maatregelen genomen. De installatie is altijd verzekerd tegen allerlei vormen van schade, bijvoorbeeld als gevolg van hagel, brand, bliksem of vandalisme. U kunt er dus van op aan dat uw panelen veilig staan opgesteld en altijd naar behoren produceren. 

Tenslotte zorgt OnzeZon voor een professionele begeleiding van de energiecoöperatie, waardoor ook de financiële afhandeling goed is geregeld.