Veelgestelde vragen

Over OnzeZon

OnzeZon is ervan overtuigd dat we samen sterker staan om een grote bijdrage aan het milieu te leveren. We bundelen de krachten en zorgen voor verandering. Het moet voor iedereen aantrekkelijk zijn om bij te dragen aan een beter milieu en wij willen dit zo makkelijk mogelijk maken. Wij doen dit door coöperaties te starten die lokaal duurzame energie opwekken. Onze Zon, Onze Energie!

Praktisch

Ja. U wordt lid van een coöperatie en deze is eigenaar van de gehele installatie. U bent dus mede-eigenaar van het geheel en uw aandeel is afhankelijk van het aantal energie-eenheden waarmee u deelneemt.
Eenvoudig, deelnemen is in 5 minuten geregeld. Schrijf u in via de website voor het project bij u in de buurt. U kunt direct online akkoord gaan met de ledenovereenkomst. U doet een aanbetaling en bij voldoende inschrijvingen, geven wij opdracht voor de bouw en betaalt u het restantbedrag.
De zogenaamde “postcoderoos-regeling” heet eigenlijk de “Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek”. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen door deze regeling in aanmerking voor een belastingkorting. Immers: niet iedereen kan of mag zonnepanelen op het dak van de woning plaatsen. Door middel van deze regeling is belastingkorting in het kader van duurzame energie toch voor iedereen beschikbaar. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. De verlaging van de energiebelasting tot nihil wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal tot 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. Deelnemers investeren via de coöperatie in de zonnepaneleninstallatie. De opgewekte energie wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier naar keuze. De deelnemende kleinverbruikers krijgen de korting op de energiebelasting verrekend op hun eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren, heeft een energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe. Om dit goed en eenvoudig voor de leden te regelen, werkt OnzeZon samen met de coöperatie Zon op Nederland.
Een zonnepaneel wekt ongeveer 235 kWh per jaar op en een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3500 kWh per jaar. Dit komt dus neer op 14 energie-eenheden voor een gemiddeld huishouden. Het is aan te raden om niet meer dan 80%-90% van uw gemiddelde verbruik op te wekken. U kunt namelijk niet meer energiebelasting terugkrijgen dan u heeft betaald.
Ja dat kan, zolang de voorraad strekt. Als alle energie-eenheden al zijn verkocht kunt u zich inschrijven op de wachtlijst.
Ja, als uw bedrijf een aansluiting tot 3x80 Ampère heeft kunt u deelnemen. Een restrictie is: iedere ondernemer mag voor maximaal 20% deelnemen aan de coöperatie.
Ja, in dit geval dient u zelf op zoek te gaan naar een nieuwe koper. De coöperatie houdt wel altijd een wachtlijst met gegadigden bij. U kunt van deze wachtlijst gebruik maken om uw aandeel te verkopen. Bij aanschaf van de energie-eenheden ontvangt u hiervoor een overdrachtsformulier. Het nieuwe lid dient zich in te schrijven bij de coöperatie door het ondertekenen van de ledenovereenkomst. Als dit is gebeurd kan het nieuwe lid toetreden.
Nee, ook als u huurt kunt u gebruik maken van de regeling en lid worden van de coöperatie. Van belang is of u op het betreffende adres de afnemer van de energie bent.
Als u verhuist kunt u uw energie-eenheden eenvoudig verkopen aan de nieuwe eigenaar van uw huis of aan een ander lid van de coöperatie. Natuurlijk kunt u de energie-eenheden ook behouden als u binnen het aangewezen postcodegebied blijft wonen van het project.
De opgewekte stroom wordt verkocht aan een energiebedrijf. De inkomsten hiervan worden gebruikt voor het onderhoud van de installatie, verzekeringen, administratie enzovoort. Als er meer wordt verdiend dan dat er wordt uitgegeven dan wordt dit overschot toegevoegd aan de reserve of kan de coöperatie deze winst uitkeren aan de leden. De opgewekte stroom geeft de leden het recht op vermindering van de energiebelasting die geheven wordt over de verbruikte energie thuis. Als u energie afneemt van één van de (momenteel 4) aangesloten energiemaatschappijen, dan wordt dit automatisch met u verrekend. In andere gevallen moet u dit zelf regelen. Let op: informeer vooral of uw huidige energieleverancier hieraan meewerkt.
De coöperatie heeft een overeenkomst tot Recht van Opstal met Rijkswaterstaat. Deze overeenkomst houdt in het kort in dat de coöperatie het recht heeft om 20 jaar lang gebruikt te maken van de locatie. Na deze 20 jaar gaat het eigendom over naar Rijkswaterstaat, tenzij de coöperatie tegen het einde van de overeenkomst een afspraak tot verlenging met Rijkswaterstaat maakt. Deze 20 jaar is voor de leden ruim voldoende om de investering terug te verdienen. Aangezien de korting op de energiebelasting vooralsnog voor 15 jaar is gegarandeerd, heeft de coöperatie ook de mogelijkheid om na 15 de overeenkomst op te zeggen. Dit is uiteraard alleen van toepassing als de exploitatie financieel niet meer interessant is. Wordt de belastingmaatregel verlengd, dan kan de overeenkomst dus altijd 20 jaar duren. Wij zijn in onze berekeningen uitgegaan van een looptijd van 15 jaar.
Greenchoice, Qurrent en Engie ondersteunen energiecoöperaties door een vergoeding te vestrekken als leden ook klant worden. Meestal is het aanbod ook concurrerend en in elk geval vervalt uw jaarlijkse OnzeZon contributie als u overstapt naar één van deze drie maatschappijen. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de energiebelasting die u terug moet ontvangen, automatisch met u verrekend wordt. Zon op Nederland regelt dit voor u. In andere gevallen dient u dit verzoek zelf bij uw energieleverancier in te dienen aan de hand van een productieverklaring van OnzeZon. Als u van plan bent om naar één deze energiemaatschappijen over te stappen, meld u zich dan (gratis) aan bij Zon op Nederland (gebruikerspagina). Als u uw gegevens heeft ingevuld, kunt u doorklikken naar de energiemaatschappij van uw keuze en uw overstap regelen.
OnzeZon energiecoöperaties worden opgericht met het doel om aanspraak te maken op de regeling verlaagd tarief op de energiebelasting. Deze regeling maakt het mogelijk voor iedereen om via een energiecoöperatie op afstand duurzame stroom op te wekken en dit te verrekenen met de energierekening thuis. Door met de buurt gezamenlijk te investeren kunt u delen in het onderhoud en de installatie. Daardoor bespaart u op de kosten.
De verwachte levensduur is meer dan 30 jaar. Op de meeste (en ook onze) zonnepanelen wordt echter een garantie afgegeven voor de komende 25 jaar. Dit is ruim voldoende voor de deelnemers van OnzeZon om de investering terug te verdienen.
Een coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte verenigingen en moet worden ingeschreven in het handelsregister. OnzeZon richt coöperaties op met uitsluiting van aansprakelijkheid. (UA). Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor de eventuele verliezen van de coöperatie. De coöperatie gaat met ieder lid een ledenovereenkomst aan die, samen met de statuten van de coöperatie alle afspraken tussen hen bevat.
De zogenoemde postcoderoos wordt bepaald door het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt en wordt gevormd door de postcode van de productie-installatie en de direct daaraan grenzende postcodegebieden. Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen of daar hun bedrijf hebben gevestigd. Op de projectpagina vind u een plattegrond van het betreffende gebied en de postcodes.
Salderen is het verrekenen van elektriciteit die u thuis opwekt met zonnepanelen op uw dak met de elektriciteit die u op een ander moment afneemt dan dat u het produceert. De opwek wordt als het ware van het verbruik afgetrokken.

Bij een energiecoöperatie werkt dit anders omdat de energie-eenheden niet op uw eigen aansluiting leveren, maar aan het energienet. Er wordt dus niet gesaldeerd. De elektriciteit wordt in dit geval verkocht aan een energieleverancier tegen de marktprijs van dat moment (zie ook: wat gebeurt er met de opgewekte stroom?). Het verschil tussen de opbrengst en de kosten van de coöperatie komt toe aan de leden. Daarnaast hebben de leden recht op korting op de energiebelasting.
Bij de ingebruikname van de installatie zal de coöperatie door de leden bestuurd moeten worden. Hiervoor zullen wij tijdig een oproep doen voor kandidaten. De leden stemmen op deze kandidaten tijdens de eerste algemene ledenvergadering. Zeker in de beginfase is het goed dat het bestuur gebruik kan maken van de ervaring van Zon op Nederland.

Financieel

De energie coöperatie waarvan u lid wordt verdiend geld met de verkoop van de stroom op de markt. Uit deze inkomsten kunnen alle kosten van de coöperatie worden betaald. Mocht de coöperatie meer verdienen dan nodig is, dan kan de coöperatie een winstuitkering doen. Als deelnemer bent u overigens uitgesloten van alle aansprakelijkheid, dus ook bij een eventueel financieel tekort. Als de stroomprijzen gedurende langere tijd sterk dalen kan het zo zijn dat de coöperatie een bepaalde periode minder inkomsten heeft dan de kosten bedragen. Hiervoor heeft de coöperatie een reserve. In het uiterste geval kan het bestuur om een extra bijdrage van de leden vragen. In de praktijk zal het totale financiële risico klein zijn aangezien uw stroomrekening thuis in dat geval ook aanzienlijk lager zal zijn.
Garanties op alle onderdelen zijn ondergebracht bij de betreffende leveranciers. Er wordt uitsluitend samengewerkt met kwalitatief uitstekende en financieel sterke partijen die op de lange termijn garanties kunnen waarborgen.
De korting die de belastingdienst geeft wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2017 is de korting 12,26 cent per kWh inclusief btw. Aangezien de regeling, kort gezegd, inhoudt dat de energiebelasting over het opgewekte vermogen naar nihil wordt gereduceerd, is de korting per kWh die u ontvangt altijd even hoog als het tarief in dat betreffende jaar. De duur van de korting is voor 15 jaar gegarandeerd en dit is bij wet geregeld. Deze 15 jaar gaan in op het moment dat de coöperatie actief is.
U ontvangt via uw elektriciteitsrekening een “beloning” voor de groen opgewekte stroom. Van de overheid mag u namelijk 10,007 cent per kWh aftrekken van de energiebelasting. Inclusief btw bespaart u zo 12,11 cent per geproduceerde kWh. De overheid geeft de vergoeding tot een maximum van het eigen gebruik of 10.000 kWh per jaar. Daarnaast heeft OnzeZon, via Zon op Nederland, afspraken met vier energiemaatschappijen. Deze geven de coöperatie een vergoeding per aangesloten lid die tevens klant wordt. De coöperatie beloont deze leden door aan hen minder contributie te berekenen.
Eerst zal de stroom die u opwekt met uw zonnepenalen op uw dak worden verrekend met uw verbruik. Het meerverbruik komt in aanmerking voor korting op de energiebelasting via uw aandeel in de coöperatie. Dit alles tot maximaal 10.000 kWh of uw verbruik per jaar. Als uw verbruik in de praktijk hoger is dan de stroom die u produceert, kunt u uiteraard met één of meerdere energie-eenheden deelnemen in de coöperatie en zo uw volledige verbruik zelf produceren en het hoogste rendement behalen.
Uw deelname is vrij van btw. Deze heeft u niet betaald, dus hoeft u ook niet terug te vragen.
Ja. Dit zijn twee onafhankelijke bedragen. De belastingvermindering energiebelasting (in 2017 €308,54 exclusief BTW) krijgt ieder huishouden in Nederland. De gedachte hierachter is dat een deel van het energieverbruik een basisbehoefte is waarover geen belasting betaald hoeft te worden. De vrijstelling energiebelasting over de door u opgewekte zonnestroom (uw aandeel in de coöperatie) komt daar bovenop. U krijgt dus altijd beide bedragen uitgekeerd. Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting
In principe niet. Het bestuur van een zonneenergie-eenheden coöperatie neemt niet veel tijd in beslag. Als de leden het bestuur een vergoeding willen geven dan zal dit besloten moeten worden via de ledenvergadering.
In veel gevallen verdient u meer met energie-eenheden van OnzeZon dan wanneer u panelen op uw eigen dak zou installeren. Daarnaast bespaart het u natuurlijk een hoop moeite, hoeft u geen aanpassing te doen aan uw woning en loopt u minder risico.
Aan het eind van elk productiejaar ontvangen alle leden een productieverklaring van OnzeZon. Hierop staat hoeveel uw aandeel in de installatie heeft opgewekt. Deze productieverklaring dient u op te sturen naar uw energieleverancier. Controleer voor deelname of uw energieleverancier een dergelijke productieverklaring accepteert. Uw energieleverancier geeft u vervolgens, achteraf, een korting op uw energiebelasting. Het jaar waarin u deelneemt aan het project bepaalt de hoogte van de korting. In 2016 was deze korting 12,18 cent per kWh inclusief btw. Klanten van Greenchoice, Engie, Qurrent en DE Unie krijgen de korting automatisch verrekend.
Door te investeren in OnzeZon bespaart u ieder jaar een aanzienlijk deel van uw energierekening. De teruggave van de energiebelasting en de winst van de coöperatie vormen uw inkomsten en door dit gedurende de looptijd bij elkaar op te tellen, kan bepaald worden wanneer u uw investering terug heeft verdiend. Echter: hierbij wordt er geen rekening gehouden met het feit dat geld, door inflatie, elk jaar minder waard wordt. Uw besparing van bijvoorbeeld €250 in jaar 1 is dus in jaar 5 minder waard geworden. Een oplossing hiervoor is om te bepalen wat het effectieve rendement is, ook wel de " Internal Rate of Return" (IRR) genoemd. Hierbij wordt er rekening gehouden met de inflatie, oftewel: van alle toekomstige besparingen worden bepaald wat dit op dit moment waard zou zijn. Dit wordt dan opgeteld en afgezet tegen de investering. Het IRR-percentage wat hier uit volgt geeft dan het effectieve rendement weer en kan worden afgezet tegen bijvoorbeeld de rente die een bank zou vergoeden. Een effectief rendement tussen 7 en 12% is realistisch en aanzienlijk hoger dan de rente op een spaarrekening.
Het lidmaatschap aan een OnzeZon Coöperatie kost 25 euro per jaar. Wij vragen daarnaast 25 euro administratiekosten bij inschrijving. Beide bedragen worden gebruikt als reserves van de coöperatie om onvoorziene kosten mee op te vangen. U ontvangt deze terug wanneer deze niet nodig blijken te zijn.
Uw investering is in principe in veilige handen, maar de leden van de coöperatie zijn samen verantwoordelijk voor het aanwijzen van een goed bestuur en het nemen van de juiste besluiten. Het is belangrijk om goede prijsafspraken te maken voor de verkoop van de opgewekte stroom en voor de kosten die gemaakt worden. Zon op Nederland kan het bestuur hierbij adviseren.
Er is in de budgetplanning van de coöperatie een reservering opgenomen voor het onderhoud van de installatie. Dit budget is bij hoge uitzondering nodig. Het zal vooral dienen voor het opbouwen van een reserve op de lange termijn, zodat er onderdelen vervangen kunnen worden. Lees de informatiebrochure van het project waarin u interesse heeft om de budgetplanning te bekijken.